Godina III, broj 5

Godina III. – broj 5.

petak, 14. travnja 2017.


VODE VRBOVSKO D.O.O.

Nakana smanjenja temeljnog kapitala – Vode Vrbovsko d.o.o.

Godina III, broj 4

Godina III. – broj 4.

četvrtak, 06. travnja 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Zaključak i Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2016. godinu

Zaključak o  Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu
Zaključak o  Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016.godinu Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016.godinu
Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016.godinu Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016.godinu
Zaključak o Izvješću o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2016. godini Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2016. godini
Zaključak o  Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu
Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Izvješće i Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Dječjeg vrtića “Bambi” u Vrbovskom

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog

Odluka o subvenciji za povrat kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva “Vode Vrbovsko d.o.o.” za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora društva “Vode Vrbovsko d.o.o.”

Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotare

Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Korskog kotara

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Godina III, broj 3

Godina III. – broj 3.

srijeda, 01. ožujka 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine

Odluka o dodjeli Nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu za životno djelo  – Darko Prodan

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – Dejan Kapš

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – Marija Jančan

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – pater Ivan Androić

Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Planinarskog doma Kamačnik sa izgradnjom dječjeg igrališta

GRADONAČELNIK

Odluka o visini novčanih iznosa i vrijednosti darova u naravi za javna priznanja Grada Vrbovskog

Godina III, broj 2

Godina III. – broj 2.

petak, 10. veljače 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Gradskog vijeća Grada Vrbovskog i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju od dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru Predsjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“ za opoziv i  imenovanje člana Nadzornog odbora društva Vode Vrbovsko d.o.o.

Pravilnik o jednostavnim nabavama Grada Vrbovskog