Godina III, broj 9

Godina III. – broj 9.

petak, 29. rujna 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Zaključak i Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko za pedagošku godinu 2016/2017.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2017./2018.

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Grada Vrbovskog

Odluka o brisanju zabilježbe prava prvokupa

Odluka o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni poslovne namjene K1 Vrbovsko – Jug

Odluka o imenovanju mrtvozornika

 

GRADONAČELNIK

Plan savjetovanja s javnošću Grada Vrbovskog u 2017. godini

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Vrbovskog u 2017. godini

Odluka o imenovanju koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Godina III, broj 8

Godina III. – broj 8.

petak, 21. srpnja 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o ažuriranju Strategije razvoja 2014-2020 (2027) (Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog – PUR) te izrade Kataloga razvojnih projekata 2014-2020 (2027)

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na katastarskoj četici 990/3 K.O. Gomirsko Vrbovsko

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2017. godini

Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih

Rješenje o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja

Godina III, broj 7

Godina III. – broj 7.

srijeda, 14. lipnja 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o izboru Odbora za međunacionalne odnose

Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe

Godina III, broj 6

Godina III. – broj 6.

petak, 09. lipnja 2017.


GRADONAČELNIK

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbovsko

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika vatrogasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Vrbovskog

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablan

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Moravice

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gomirje

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lukovdol

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Blaževci – Plemenitaš

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Severin na Kupi

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Jadrč