Godina II, broj 9

Godina II. – broj 9.

srijeda, 30. studeni 2016.


Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2017. godini

Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2017. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2017. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2017. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2017. godinu

Zaključak o Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2016./2017. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2016./2017.

Proračun Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Odluka o subvenciji za povrat kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.Vrbovsko

Odluka o sufinanciranju nabave autobusa za trgovačko društvo Komunalac d.o.o.Vrbovsko

Zaključak o Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića ,Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2016./2017.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu

Godišnji plan razvoja civilne zaštite za Grad Vrbovsko sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Zaključak o lzvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj-lipanj 2016. godine lzvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj – lipanj 2016. godine

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07″ Temeljne usluge i obnova seta u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – Ulaganje u vodospremu VS “Senjsko 2” sa spojnim cjevovodima

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije

Godina II, broj 8

Godina II. – broj 8.

ponedjeljak, 28. studeni 2016.


Odluka Ministarstva uprave u postupku nadzora nad zakonitošću rada Gradskog vijeća Grada Vrbovskog na 23. sjednici održanoj dana 03. listopada 2016.godine

Godina II, broj 7

Godina II. – broj 7.

petak, 21. listopada 2016.


GRADSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za međunacionalne odnose Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednika Odbora za međunacionalne odnose Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju člana i izboru novog člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Rješenje o sastavu vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“ za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Vode Vrbovsko d.o.o.

Godina II, broj 6

Godina II. – broj 6.

srijeda, 05. listopada 2016.


GRADSKO VIJEĆE

Zaključak o Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića ,Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2016./2017.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu

Godišnji plan razvoja civilne zaštite za Grad Vrbovsko sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Zaključak o lzvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj-lipanj 2016. godine lzvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj – lipanj 2016. godine

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07″ Temeljne usluge i obnova seta u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – Ulaganje u vodospremu VS “Senjsko 2” sa spojnim cjevovodima

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije