Godina III, broj 3

Godina III. – broj 3.

srijeda, 01. ožujka 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine

Odluka o dodjeli Nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu za životno djelo  – Darko Prodan

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – Dejan Kapš

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – Marija Jančan

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – pater Ivan Androić

Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Planinarskog doma Kamačnik sa izgradnjom dječjeg igrališta

GRADONAČELNIK

Odluka o visini novčanih iznosa i vrijednosti darova u naravi za javna priznanja Grada Vrbovskog

Godina III, broj 2

Godina III. – broj 2.

petak, 10. veljače 2017.


GRADSKO VIJEĆE

Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Gradskog vijeća Grada Vrbovskog i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju od dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru Predsjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“ za opoziv i  imenovanje člana Nadzornog odbora društva Vode Vrbovsko d.o.o.

Pravilnik o jednostavnim nabavama Grada Vrbovskog

Godina III, broj 1

Godina III. – broj 1.

četvrtak, 05. siječanja 2017.


GRADONAČELNIK

Plan prijma u službu Grada Vrbovskog za 2017. godinu